Mósaíktjörn á Norðurbakka 1-3 í Hafnarfirði – forkynning


Á árunum 2005-2008 vann Landmótun að hönnun nánasta umhverfis nýbygginga á Norðurbakka 1-3 í Hafnarfirði. Húsin risu og lokið var við að ganga frá umhverfinu í megin atriðum, en vegna utankomandi aðstæðna varð að fresta því að ljúka frágangi við tjörn á lóðinni.
Á undirbúningstíma verksins vann Einar Birgisson landslagsarkitekt að hönnun svæðisins sem starfsmaður Landmótunar. Hann sá að ýmsir möguleikar gætu falist í því að leggja flísalistaverk í botn tjarnarinnar sem liggur á milli húsanna. Einar er hugmyndaríkur og góður teiknari og gerði mynd með ýmsum sjávardýrum fyrir íbúa að njóta frá íbúðum sínum og sem gæti einnig örvað börn að leik í og við tjörnina.
Nú hillir undir verklok við frágang lóðarinnar á Norðurbakka 1-3. Veðurblíðan í haust var nýtt til að leggja mósaíkmyndina í botn tjarnarinnar en hún er 60m x 4m að stærð eða 240 fermetrar. Vinna við lokafrágang, eins og að tengja vatn í tjörnina og ganga frá göngubrúm, mun fara fram í vetur og er formleg opnun svæðisins áætluð á komandi vori.
Arkitektar bygginga voru Arkþing, landslagsarkitektar Landmótun og byggingarverktaki ATAFL í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ.
Þegar kom að mósaíkflísum var leitað til Víddar ehf í Kópavogi, sem sá um að koma á sambandi við ítalskan flísaframleiðanda, CE.SI. sem er staðsettur norðan við Mílanó.
Höfundur mósaíkmyndarinnar, Einar Birgisson landslagsarkitekt, býr nú og starfar í Þrándheimi í Noregi.
Ítarlegri kynning á verkefninu í heild bíður opnunar í vor.

Hringtorg við Varmá í Mosfellsbæ

Staðsetning: Mosfellsbær, Vesturlandsvegur við Varmá.
Notkun: Hringtorg
Landslagsarkitektar  Landmótun:  Áslaug Traustadóttir, Þórhildur Þórhallsdóttir
Verkkaupi:  Mosfellsbær / Vegagerðin
Hönnunar- og verktími:  2011
Stærð: um 1.000 m²

Hönnun á yfirborðsfrágangi í miðju hringtorgs. Unnið fyrir Mosfellsbæ í samvinnu við Vegagerðina.HG1102_Hringtorg

Flugmynd, byrt á heimsíðu Mosfellings júlí 2015Flugmynd af hringtorginu byrtist á facebooksíðu Mosfellings í júlí 2015.

Smábátahöfn á Eskifirði

Staðsetning: Fjarðabyggð, hafnarsvæði Eskifirði.
Notkun: Smábátahöfn
Landslagsarkitektar  Landmótun:  Aðalheiður E. Kristjánsdóttir, Þórhildur Þórhallsdóttir
Verkkaupi:  Hafnarstjórn Fjarðabyggðar
Hönnunar- og verktími:  2011-2012
Stærð: um 7.500 m²

Hönnun á yfirborðsfrágangi við smábátahöfn, bílastæði, gönguleiðir og áningarstaðir.

Hfn-Eskif_01Árið 2009 ákvað Hafnarstjórn Fjarðabyggðar að hefjast handa við lagfæringar á yfirborðsfrágangi við smábátahafnir í sveitarfélaginu. Lögð var áhersla á samræmdan frágang með það að leiðarljósi að bæta aðstöðu þeirra sem nota hafnirnar sem vinnusvæði en einnig aðgengi og dvalarmöguleika almennings.

Eskifjöðrður var önnur höfnin sem ráðist var í og lauk framkvæmdum árið 2012.

Hfn-Eskif_02