Kringså, leiksvæði fyrir einhverfa í Osló

Staðsetning: Sognsveien, Oslo.
Notkun: Skólalóð
Landslagsarkitektar  Landmótun:  Aðalheiður E Kristjánsdóttir, Áslaug Traustadóttir
Samvinna:  VSÓ verkfræðistofa.
Verkkaupi:  Osló, undirvisningsbygg.
Hönnunar- og verktími:  2014- í vinnslu
Stærð: um 1200 m²

HS1405_Kringsaa-01Hönnun á umhverfi nýbyggingar sem að stórum hluta er ætluð nemendum með einrænu. Við bygginguna er aflokaður garður sem sérstaklega er miðaður að þörfum þessa nemendahóps. Garðinum er skipt upp í einingar eða svæði, bæði með efnisvali og notkun á gróðri. Leiktæki og setsvæði miðast við að mæta mismunandi þörfum og getu einstaklinga. Garðurinn býður m.a. upp á margbreytilega hreyfingu, frjálsan leik og boltaleiki. ásamt dvalarsvæðum bæði fyrir einstaklinga og stærri hópa. Létt þök úr segldúk mynda notaleg rými. Litaval er varfærið og lögð er áhersla á þægilegt og auðlesið umhverfi. Öll hönnun miðast við aðgengi fyrir alla.

HS1405_Kringsaa-02

 

English: Landscape design to tender. Renovation of a school ground around a new building for pupils with autism. A closed garden was specially designed with this in mind. The garden has different areas, indicated with floor material and use of vegetation. There are possibility for different movement, free games and ball playing. Different sitting areas give place for togetherness as well as solitude, using light sail roofs for room giving. Cautious use of color and universal design makes the area welcoming, safe and easy to use.

Réttarholtsskóli

Staðsetning: Réttarholtsvegi í Reykjavík.
Notkun: Skólalóð
Landslagsarkitektar  Landmótun:  Áslaug Traustadóttir og Þórhildur Þórhallsdóttir
Verkkaupi:  Reykjavíkurborg
Hönnunar- og verktími:  2011-2013
Stærð: 25768 m²

Endurgerð lóðar við gamalgróinn grunnskóla, hönnun til útboðs. Réttarholtsskóli er gamalgróinn grunnskóli og stendur á tiltölulega stórri lóð efst í hverfinu. Lóðin hefur göngutengingar út í hverfið á allar hliðar og liggur hitaveitustokkur eftir henni endilangri. Skólinn er í nokkrum byggingum sem mynda mismunandi útirými. Í Réttarholtsskóla eru þrír efstu bekkir grunnskóla og var það haft í huga við hönnun lóðarinnar.

Í fyrsta hluta endurnýjunar var tekið sérstaklega fyrir leik- og dvalarsvæði nemenda með setsvæðum, útikennslurými, íþrótta- og leiktækjum. Svæðið er nokkuð skjólsælt milli aðal kennslubygginganna og íþróttahússins. Samkvæmt óskum nemenda var áhersla lögð á íþróttir og staði til að hittast og dveljast. Komið var fyrir fjölnota íþróttatæki frá Skólahreysti og litlum körfuboltavelli. Svæðið var á nokkrum pöllum sem skipt var upp með steyptum veggjum og þrepum. Veggjum var haldið eins og hægt var en opnað á milli rýma og unnið að þreplausum lausnum í anda „Universal design“. Hannaðir voru fjölnota setpallar fyrir dvalarrými og stauraborgir til skjóls og rýmismyndunnar. Litir í gólfefnum og húsgögnum kallast á við liti bygginganna, svart malbikið og gráa liti hellulagna og stálkanta.

English:Landscape design for an older school ground. The school is situated on a relatively big ground on top of a hill in established pedestrian area. The school is located in several buildings with different outdoor spaces in between. Some of the neighborhood pathways go through the school ground, among them an old concrete pipeline for geothermal hot water. The design takes in mind that Réttarholtsskóli is only for the three oldest classes in preliminary school.
First face of the renewal was the student’s recreation and play area, with sitting places, outside classroom, sports- and playground equipment. The area is quite sheltered, situated between the main teaching buildings and a small sports hall. The area was on several platforms, divided with concrete walls and steps. Most of the walls were kept, but the area was opened up with step-free solutions in the spirit of “Universal design” wherever possible. According to students wishes the focus was on sport equipment and places to meet and hang. Outdoor classroom was established, a multi-purpose sports equipment and small basketball court found their place. Multi-purpose wooden bench where designed for the recreation area and wooden poles create shelter for wind and a sense of place. Colors in flooring and furniture echoes the colors of the buildings, black asphalt and gray colors of the paving and steel edges.

Vogaskóli í Reykjavík

Staðsetning: Vogaskóli í Reykjavík.
Notkun: Skólalóð.
Samstarf: Studio grandi, Hnit hf og Rafhönnun.
Landslagsarkitektar Landmótun: Áslaug Traustadóttir.
Verkkaupi: Reykjavíkurborg.
Hönnunartími og verktími: Unnið 2007 til 2009.
Stærð:Flatarmál lóðar 11.358 m² og flatarmál húss 1.978 m²

Hönnun á endurgerð lóðar við eldri grunnskóla og viðbyggingu.

Vogaskóli liggur í grónu íbúðahverfi og stendur á tiltölulega þröngri lóð. Lóðin hefur göngutengingar út í hverfið á allar hliðar og nota íbúar hverfisins hana talsvert.  Vogaskóli vinnur gegn einelti eftir Olweusaráætlun og var það sérstaklega haft í huga við hönnun lóðarinnar. Lóðinni er skipt í reiti eða rými með mismunandi yfirborðsefnum og nýtist til margvíslegra athafna og leikja, bæði á skólatíma og utan.