Samið um gerð aðalskipulags Hörgársveitar

Sveitarfélagið Hörgársveit hefur gengið til samnings við Landmótun um gerð aðalskipulags fyrir sveitarfélagið.  Hörgársveit varð til við sameiningu Arnarneshrepps og Hörgárbyggðar þann 12. júní 2010.

Hörgársveit er að stærstum hluta dreifbýli þar sem hefðbundinn búskapur er stundaður. Þéttbýli er  á Lónsbakki  og Hjalteyri. Íbúarsveitarfélagsins voru skv. Hagstofu Íslands 600 árið 2011.

Landmótun hafði áður unnið aðalskipulag fyrir Hörgárbyggð sem var staðfest af ráðherra þann 2. febrúar 2009. Yngvi Þór Loftsson verður verkefnisstjóri en áætlað er að vinnunni verði lokið fyrir árslok 2012.

Aðalskipulag Skagastrandar 2010-2022

Verkefni:Aðalskipulag sveitarfélagið Skagaströnd.
Samstarf : Landsskrifstofa Staðardagskrár 21.
Stýrihópur: Magnús Jónsson sveitarstjóri og skipulags- og byggingarnefnd.
Unnið af: Yngva Þór Loftssyni, Óskari Erni Gunnarsyni og Margréti Ólafsdóttur.
Unnið : 2007-2010.

Fólksfjöld: 531 ( jan.2011).
Stærð sveitarfélags : 49 km2

Vinna Landmótunar við aðalskipulag fyrir sveitarfélagið Skagaströnd hófst  í febrúar 2008.  Í framhaldinu ákváðu sveitarfélagið að taka þátt í vinnu við Staðardagskrá 21 sem tengdist fámennisverkefni sem umhverfis- og iðnaðarráðuneytin fjármögnuðu.

 

Aðalskipulag Strandabyggðar 2010-2022

Hólmavík
Hólmavík

Aðalskipulag Strandabyggðar 2010-2022 var staðfest af umhverfisráðherra þann 21. júní síðastliðinn. Vinna við gerð nýs Aðalskipulags fyrir Strandabyggð hófst árið 2007 en sveitarfélagið varð til árið 2006 við sameiningu tveggja hreppa, Broddaneshrepps og Hólmavíkurhrepps.

Leiðarljós skipulagsins var að stuðla að hagkvæmri þróun byggðar á svæðinu, m.a. með því að skapa sem best skilyrði fyrir atvinnulíf og mannlíf og að gera búsetu á svæðinu eftirsóknarverða.

Landmótun þakkar íbúum Strandabyggðar og öllum sem komu að gerð skipulagsins fyrir gott samstarf.

Að hálfu Landmótunar var skipulagsvinnan í höndum Yngva Þórs Loftssonar, Óskars Arnar Gunnarssonar og Margrétar Ólafsdóttur. Valdimar Harðarson landslagsarkitekt vann við forsenduöflun í byrjun verksins. Sveitarstjórarnir Ásdís Leifsdóttir og Ingibjörg Valgeirsdóttir fylgdu eftir skipulagsvinnunni og voru tengiliðir við Landmótun.