Aðalskipulag; Sveitarfélagið Ölfus

Aðalskipulag; Sveitarfélagið Ölfus

SéruppdrátturSveitarfélagið Ölfus vinnur að endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Skipulagsvinnuna annast ráðgjafastofurnar Steinsholt sf og Landmótun sf.
Í aðalskipulaginu er mörkuð skýr stefna fyrir þéttbýli og dreifbýli. Landbúnaðarsvæði eru skilgreind sem og vegir, reiðleiðir, hjólaleiðir, hafnir og sjóvarnir. Sett er inn nýtt hverfisverndarsvæði sem nær yfir Reykjadal, Grændal og næsta nágrenni. Einnig er iðnaðarsvæði vestan Hellisheiðarvirkjunar stækkað, þar er gert ráð fyrir starfsemi sem nýtir afurðir frá Hellisheiðarvirkjun.

Bæjarstjórn Ölfuss hefur ákveðið að auglýsa tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Sveitarfélagsins Ölfuss 2010-2022.

Gefinn er kostur á að koma með athugasemdir við aðalskipulagstillöguna til og með 2. mars 2012. Skila skal skriflegum athugasemdum til skipulags- og byggingarfulltrúa Ölfuss.

Skýrslur:
Skipulags- og matslýsing
Greinargerð
Umhverfisskýrsla

Skipulagsuppdrættir:
Aðalskipulagsuppdráttur fyrir Ölfus
Aðalskipulagsuppdráttur fyrir Þorláhöfn
Aðalskipulaksgsuppdráttur fyrir Árbæjarhverfi

Skýringaruppdrættir:
Suðurlandsvegur og aðliggjandi byggð
Eignarhald lands
Námuvinnsla
Frístundabyggð
Landbúnaður
Náttúruvernd
Vatnsvernd
Samgöngur
Veitur
Skráðar fornminjar
Útivist og menningarminjar í Þorlákshöfn