Snjóflóðavarnir undir Traðarhyrnu

Staðsetning: Bolungarvík.
Notkun: Varnargarðar, útivist
Landslagsarkitektar  Landmótun:  Áslaug Traustadóttir
Verkkaupi:  Bolunarvíkurkaupstaður / Ofanflóðasjóður, f.h. Umhverfisráðuneytis
Hönnunar- og verktími:   2006-2014
Stærð: ~138.000 m²

Samkvæmt hættumati fyrir Bolungarvík sem staðfest var af umhverfisráðherra 23. september 2003 er efsti hluti  íbúðabyggðar undir Traðargili, Ytragili og Ufsum á hættusvæði C. Varnargörðum og keilum er ætlað að verja byggðina fyrir ofanflóðum.
Framkvæmdir hófust í júní 2008 við varnargarð og keilur neðan Traðargils og Ytragils. Árið 2012 var jafnframt unnið við styttri garð undir Ufsum. Framkvæmdum við varnarmannvirki lauk árið 2012. Eftir þann tíma er unnið áfram að uppgræðslu og umhverfisfrágangi.

Markmið með byggingu garðanna er að taka við snjóflóðum úr Traðarhyrnu, stöðva flóðin og beina hluta þeirra út í sjó. Varnargarðarnir eru mikilfengleg mannvirki og þeir mynda ný viðmið í Bolungarvík. Við gerð snjóflóðavarnarmannvirkjanna var jafnframt horft til þess að nýta mannvirkin til útivistar. Göngustígar, bílastæði og áningarstaðir opna útivistarmöguleika rétt við íbúðabyggðina. Hægt er að ganga eftir görðunum endilöngum með gott útsýni yfir byggðina og út á Ísafjarðardjúp.

hv1502_05hv1502_04

Með varfærinni sáningu og uppgræðslu í samvinnu við Náttúrustofu Vestfjarða er unnið að því að ná fram náttúrulegu gróðursamfélagi. Varnargarðarnir eru byggðir úr jarðefnum úr fjallshlíðinni. Landið ofan við lengri garðinn var lækkað töluvert við efnistökuna, svonefnt skeringarsvæði, og myndast þannig rými fyrir meiri snjó úr flóðum sem stöðvast við garðinn. Vegna lítils landrýmis þurfti að fjarlægja 6 íbúðarhús fyrir byggingu varnarmannvirkjanna. Haldin var samkeppni árið 2013 um nafn á garðanna og urðu Vörður og Vaki fyrir valinu.

hv1502_00

English: According to the hazard assessment for Bolungarvík, which was officially signed by the Minister for the Environment on 23 of September 2003, the residential areas closest to the mountain Traðarhyrna are defined as type-C hazard zone, implying that protection measures for the area are required. The defense structures, a combination of braking mounds and catching dams, are intended to protect the residential area from snow avalanches and landslides.

CONSTRUCTION HISTORY
The construction of the larger 710 m long dam and 8 braking mounds started in June 2008 and later, early in the year 2012, for the smaller dam. The defense structures were completed by the end of the year 2012 and landscaping the following year. Revegetation is an ongoing process.

THE DEFENSE STRUCTURES AND THEIR SURROUNDING’S
The purpose of the dams and the excavated trough is to stop snow avalanches and guide part of them to the sea. The defence structures are impressive and they create new forms of landscape just outside the settlement at Bolungarvík. To compensate for environmental impact of the structures the site is designed to be used as a recreation area. Walkways, parking and rest areas open recreation opportunities close to the residential areas, walks along the dams crown provide a panoramic view over Bolungarvík village and Ísafjarðardjúp fjord. In cooperation with Icelandic-Westford’s Center of Natural History (Náttúrustofu Vestfjarða), revegetation has been started, using seeds from native, non-aggressive plant species as much as possible. Because of limited space, 6 residential houses needed to be removed to make space for the dams. Construction material was taken from the site, mainly from the area behind the larger dam where the lowering of the excavation area provides considerably more capacity for the storage of snow from avalanches stopped by the dam. Competition in 2013 among the people in Bolungarvík resulted in naming the new dams Vörður and Vaki (the guard and the watchman). 

Snjóflóðavarnir – þvergarður undir Kubba

Staðsetning: Ísafjörður.
Notkun: Varnargarður, útivist
Landslagsarkitektar  Landmótun:  Áslaug Traustadóttir og Þórhildur Þórhallsdóttir
Verkkaupi:  Ísafjarðarbær / Ofanflóðasjóður, f.h. Umhverfisráðuneytis
Skipulag og forhönnun:  2005
Hönnunar- og verktími:   2009-2014
Stærð: ~57.000 m²

Um er að ræða 260 m langan þvergarð til að stöðva hugsanleg snjóflóð ofan úr fjallinu Kubba og vernda byggðina í Holtahverfi.

Verkefni Landmótunar var annars vegar að vinna gróft skipulag og gera kynningargögn að framkvæmdinni og hins vegar að vinna fullnaðar-hönnun til útboðs í samvinnu við verkfræðstofuna Eflu hf.

Áningartstaður við enda garðs

Varnargarðurinn liggur þétt við rætur fjallsins Kubba og myndar bakhlið lóða við Stórholt. Vegna lítils landrýmis er varnargarðurinn mjög nálægt íbúðarblokkum. Göngustígar, bílastæði og áningarstaðir opna útivistarmöguleika aftan og vestan við varnargarðinn að sumri til. Með varfærinni sáningu og plöntun trjáa og runna er unnið að því að ná fram sjálfbæru gróðursamfélagi.

Við austurenda varnargarðsins er vandaður áningarstaður með bílastæðum og dvalarsvæði. Dvalarsvæðið er afmarkað með lágum gabíonuveggjum, bekkjum úr rekaviðartimbri og flóruðu gólfi úr vestfirsku gjóti.

 

Framkvæmdir hófust í maí 2011. Byggður var þvergarður sem er um það bil 220 m langur í toppinn og er varnarhlið garðsins nánast lóðréttur veggur (4:1) byggður upp með netgrindum. Jafnframt var mótað yfirborð skeringa flóðmegin, gerðir vinnuvegir, gangstígar og áningarstaðir. Vinnu við garðinn lauk í desember 2012, þar með talin gerð áningarstaða og undirlags göngustíga, en frágangur þeirra og yfirborðsfrágangur var unninn á árinu 2013. Í framhaldi af því er unnið áfram að endursáningu og áburðargjöf. Gróðursetning fer fram sumrin 2014 til 2016.

Varnargarðarnir eru byggðir úr jarðefnum úr fjallshlíðinni. Landið aftan við garðinn var lækkað töluvert við efnistökuna og myndast þannig rými fyrir meiri snjó úr flóðum sem stöðvast við varnarhliðina.

Snjóflóðasaga

English: The construction of the dam started in May 2011. The dam is  catching dam, about 220 m along the crown, with a steep (4:1) upper side built from gabions. The excavation area behind the dam was re-vegetated and trails were made to provide access to the area for hiking. The defense structures and landscaping were completed by the end of the year 2012 but re-vegetation remains to be completed.

Varnrgarðurinn og Holtahverfi

 

The catching dam is a new man-made background for the apartment buildings at Stórholt. Because of limited space the dam is built very near the residential area.  To compensate for environmental impact of the dam, the area behind and west of the dam is designed to be used as a recreation area in summertime. Walkways, parking and rest areas open recreation opportunities close to the residential areas. Re-vegetation has been started, using non-aggressive plants and native scrubs as much as possible. Construction material was taken from the site, mainly from the area behind the dam where the lowering of the excavation area provides considerable capacity for the storage of snow from avalanches stopped by the dam.

 

 

Snjóflóðavarnargarður, Seljalandsmúli Ísafirði

Staðsetning: Ísafjörður.
Notkun: Varnargarður, útivist
Landslagsarkitektar  Landmótun:  Áslaug Traustadóttir, Þuríður Stefánsdóttir
Verkkaupi:  Ísafjarðarbær / Ofanflóðasjóður, f.h. Umhverfisráðuneytis
Hönnunar- og verktími:  2003-2005
Stærð: ~150.000 m²

700 m langur leiðigarður og keilur sem ætlað er að verja byggð í Seljalandshverfi á Ísafirði gegn snjóflóðum.
Verkefni Landmótunar var annars vegar að vinna gróft skipulag og gera kynningargögn að framkvæmdinni og hins vegar að vinna fullnaðar-hönnun til útboðs í samvinnu við Línuhönnun hf. Landslagshönnunin fólst í að móta land við leiðigarðinn og gera áætlun um uppgræðslu með tilliti til þess að ásýnd yrði sem best og að mynda útivistarsvæði til notkunar að sumri og vetri.

English: Design of avalanche defense aerie. On the site is 700 m long wall and braking mounds for protection against snow avalanches. This is the first step in protection of Ísafjörður. The area is designed as nature area with paths, rest aeries and planting of forest trees. The goal was to “recreate” the vegetation on the side so that with time the area would be part of the surroundings. The slops was design to harmony, as possible, with slops in the area.