Aðalskipulag Ölfuss staðfest

Endurskoðað aðalskipulag Ölfuss 2010 – 2022 var staðfest af Skipulagsstofnun þann 21. september 2012. Aðalskipulagið tekur til alls lands innan marka sveitarfélagsins Ölfus, þ.e. til þéttbýlis í Þorlákshöfn, dreifbýlis og afréttarlanda. Heildarstærð skipulagssvæðis er um 740 km2. Meginmarkmið aðalskipulagsins er að stuðla að hagkvæmri þróun byggðar á svæðinu m.a. með …

Aðalskipulag; Sveitarfélagið Ölfus

Sveitarfélagið Ölfus vinnur að endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Skipulagsvinnuna annast ráðgjafastofurnar Steinsholt sf og Landmótun sf. Í aðalskipulaginu er mörkuð skýr stefna fyrir þéttbýli og dreifbýli. Landbúnaðarsvæði eru skilgreind sem og vegir, reiðleiðir, hjólaleiðir, hafnir og sjóvarnir. Sett er inn nýtt hverfisverndarsvæði sem nær yfir Reykjadal, Grændal og næsta nágrenni. …

Samið um gerð aðalskipulags Hörgársveitar

Sveitarfélagið Hörgársveit hefur gengið til samnings við Landmótun um gerð aðalskipulags fyrir sveitarfélagið.  Hörgársveit varð til við sameiningu Arnarneshrepps og Hörgárbyggðar þann 12. júní 2010. Hörgársveit er að stærstum hluta dreifbýli þar sem hefðbundinn búskapur er stundaður. Þéttbýli er  á Lónsbakki  og Hjalteyri. Íbúarsveitarfélagsins voru skv. Hagstofu Íslands 600 árið …