Heiðarborg

Staðsetning: Selásbraut 56, Reykjavík.
Notkun: Leikskólalóð 
Landslagsarkitektar Landmótun: Yngvi Þór Loftsson, Kristbjörg Traustadóttir og Jóhann Sindri Pétursson 
Verkkaupi: Reykjavíkurborg
Hönnunar- og verktími: 2014-2015
Stærð: 2750 m²

Lagt var upp með að auka flæði innan lóðarinnar og ýta undir fjölbreyttari leik með myndun mismunandi svæða. Endurnýting var mikilvægur hluti af verkinu og tókst að endurnýta nánast allar hellur og gróður sem var á lóðinni.

HS-Heidrab_01HS-Heidrab_04Hringhjólaleið var lögð umhverfis kastalasvæðið og börnum gefið færi á að ferðast um alla lóðina á hjóli. Lega sleðabrekku var breytt til að stýra börnum frá því að renna á bygginguna. Tröppum vestan við skólann var skipt út fyrir timburstalla sem nýtast nú sem áhorfendasæti. Ýtt er undir jákvæð áhrif skógarsvæða á börn með samspili hærri trjáa og kurli í skógarbotni á norðurhluta lóðarinnar auk gjafabrettis til að auka fuglalíf á svæðinu. Náttúruleiksvæði með jafnvægisslám, tipplum úr trjástofnum og grjótstiklur úr endurnýttu efni frá lóðinni leiðir börnin frá skógarsvæðinu meðfram upphækkuðum matjurtagarði að sandkassa með kofa fyrir eldri börnin.

Matjurtagarður var upphækkaður til að auðvelda börnum að taka þátt í ræktuninni. Þar sem fallvarnarefna var þörf undir leiktækjum var möl skipt út fyrir gervigras og gúmmímottur á slitflötum. Stórir fletir gerviefna voru brotnir upp í lit til að nýta skæra liti þeirra í leik.

English:
Renovation of older kindergarten playground. The design focused on diversity,
using different types of materials and creating spaces with an emphasis on
imaginative play

Kringså, leiksvæði fyrir einhverfa í Osló

Staðsetning: Sognsveien, Oslo.
Notkun: Skólalóð
Landslagsarkitektar  Landmótun:  Aðalheiður E Kristjánsdóttir, Áslaug Traustadóttir
Samvinna:  VSÓ verkfræðistofa.
Verkkaupi:  Osló, undirvisningsbygg.
Hönnunar- og verktími:  2014- í vinnslu
Stærð: um 1200 m²

HS1405_Kringsaa-01Hönnun á umhverfi nýbyggingar sem að stórum hluta er ætluð nemendum með einrænu. Við bygginguna er aflokaður garður sem sérstaklega er miðaður að þörfum þessa nemendahóps. Garðinum er skipt upp í einingar eða svæði, bæði með efnisvali og notkun á gróðri. Leiktæki og setsvæði miðast við að mæta mismunandi þörfum og getu einstaklinga. Garðurinn býður m.a. upp á margbreytilega hreyfingu, frjálsan leik og boltaleiki. ásamt dvalarsvæðum bæði fyrir einstaklinga og stærri hópa. Létt þök úr segldúk mynda notaleg rými. Litaval er varfærið og lögð er áhersla á þægilegt og auðlesið umhverfi. Öll hönnun miðast við aðgengi fyrir alla.

HS1405_Kringsaa-02

 

English: Landscape design to tender. Renovation of a school ground around a new building for pupils with autism. A closed garden was specially designed with this in mind. The garden has different areas, indicated with floor material and use of vegetation. There are possibility for different movement, free games and ball playing. Different sitting areas give place for togetherness as well as solitude, using light sail roofs for room giving. Cautious use of color and universal design makes the area welcoming, safe and easy to use.

Bergheimar í Þorlákshöfn

Staðsetning: Hafnarberg 32, Þorlákshöfn.
Notkun: Leikskólalóð
Landslagsarkitektar  Landmótun:  Aðalheiður E. Kristjánsdóttir, Kristbjörg Traustadóttir
Verkkaupi:  Sveitarfélagið Ölfus
Hönnunar- og verktími:  2012-2014
Stærð: 7.113 m² þar af leiksvæði 4.370 m²

Hönnun á endurgerð og stækkun leikskólalóðar.  Byggð var 470m2 viðbygging við skólann, reistar leiktækjageymslur og lóð endurgerð og stækkuð um 1600m2. Við hönnun lóðarinnar var lögð áhersla á gott flæði og fjölbreytileika þar sem unnið var með mismunandi efni og rými með áherslu á ímyndunarleiki. Haldið var í hraunfláka sem náttúrulegt svæði í jaðri og um miðbik lóðarinnar. Hringlaga malbikaður stígur með malarsvæði og leiktækjum í miðjunni var tengdur nýjum stígum og dvalarsvæðum.

 

Aðkoma að öllum deildum er um lóðina. Stígar eru ýmist malbikaðir, hellulagðir eða grasslóðar. Nærsvæði yngstu barnanna eru næst byggingunni og þar eru einnig timburverandir í skjólgóðum hornum sem gefa möguleika á að færa innileikinn út á góðviðrisdögum.

 

Góð yfirsýn er yfir lóðina, svið og setpallar eru á henni miðri og þeir tengjast jafnframt leik í hrauninu. Í skógarrjóðri í suðausturhorninu eru minni rými þar sem fjölbreyttir ímyndunarleikir geta farið fram, jafnframt því sem gróðurinn mun veita skjól fyrir suðaustanáttinni. Matjurtagarðar eru staðsettir á jaðri lóðarinnar. Allt hönnunarferlið var unnið í nánu samstarfi við leikskólastjóra og bæjaryfirvöld.

 

 

English:Landscape design to tender. Renovation and expansion of older kindergarten playground.  The design focused on “good flow” and diversity, using different materials and spaces with an emphasis on imagination play. Natural lava field is intact as much as possible with small paths running along the edges.